Sinowon with 20 years of optical instrument production experience.

Biz hakda

Takyk ölçeg maşyn öndürijisi we üpjün ediji.

20 ýyllyk optiki gural öndürmek tejribesi bolan Sinowon, Hytaýyň birinji derejeli gözleg we önümçilik topary, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat topary.

Esasan geometrik ölçeg ölçeg gurallaryny we köp sensorly koordinat ölçeg maşynlary, doly awtomatiki görüş ölçeg maşynlary, 2D optiki ölçeg maşynlary, profil proýektorlary (optiki deňeşdirijiler), gural mikroskoplary, wideo mikroskoplar we takyklyk ýaly takyk enjamlary gözleýäris, ösdürýäris, öndürýäris we satýarys. süýşüriş platformalary.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň
  • 图片 4

ýakynda

HABARLAR

  • “3D Touch Probe” bilen enjamlaşdyrylan görüş ölçeg maşynynyň (VMM) artykmaçlyklary

    Aragatnaşyk datçigi diýlip hem atlandyrylýan, VMM-de goşmaça aksessuar hökmünde tanalýan 3D sensor zondy, ulgamy has baý ölçeg mümkinçilikleri bilen üpjün edýän we dürli görnüşli programmalar üçin amatly bolan köp ölçeg reesimlerine ýetmek üçin VMM bilen enjamlaşdyrylyp bilner.1. precokary takyklyk trigger ölçeýji ...